SZOLGÁLTATÁS

1. A pályázati projekt előkészítése

2. A pályázat megírása és jóváhagyásáig történő támogatása

2.1 Pályázat írás

2.2 A pályázat jóváhagyásáig történő támogatása

3. Az elfogadott pályázat támogatása a megvalósítási és a fenntartási szakasz során

MUNKAMÓDSZER

1. ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ, pályázati konzultációk

- Első lépésként tisztázzuk a megvalósítandó projekt támogatási lehetőségeit, segítséget nyújtunk a támogatási lehetőségek feltárásához és beazonosításához, illetve a pályázaton való indulás feltételeinek tisztázásához díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítunk, annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban, illetve legeredményesebben válasszuk ki a megfelelő pályázati formát.
- Ajánlatot készítünk a pályázat kidolgozására.

2. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉSI SZAKASZ, pályázatok készítése, benyújtása, értékelési folyamat végigkísérése

Fő feladatok:

- Ajánlatunk megrendelése esetén a pályázó szervezetnek ki kell jelölnie a pályázatíróval kapcsolatot tartó személyeket, akiknek adatot kell szolgáltatni a pályázatírónak és minden hivatalos értesítésről írásban informálnia kell Vállalkozó pályázati tanácsadóját.
- Cégünk szakértője begyűjti a pályázó szervezet kijelölt felelőseitől a pályázat elkészítéséhez szükséges valamennyi információt.
- Segítséget nyújtunk a pályázati anyag csatolandó mellékleteinek elkészítésében.
- Kidolgozzuk a Pályázati adatlapot a megkapott információk alapján.
- Elkészítjük a Pályázati anyag szükséges elektronikus példányait.
- Vállaljuk a pályázat összeállítását, jóváhagyásának felügyeletét és a pályázati anyag beadását.
- Figyelemmel kísérjük az Értékelési folyamatot.

3. MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZ, szerződéskötés, támogatás lehívása

Fő feladatok:

- A pozitív pályázati döntést követően a Támogatási Szerződés megkötése a megrendelő feladata, szükség esetén rendelkezésre állunk, segítséget nyújtunk.
- Megrendelőnek a Támogatási szerződésben előírt Projekt Előrehaladási Jelentéseket(PEJ)  el kell készíteni (ha előírt), amelyeket szükség esetén kidolgozunk.
- Szükség esetén segítséget nyújtunk a számla-dokumentáció összeállításában, a támogatás lehívásában

4. FENNTARTÁSI SZAKASZ, monitoring, jelentések elkészítése, projekt végleges lezárása (tanácsadói támogatási igény, megrendelés esetén)

Fő feladatok:

- Vállaljuk az Éves fenntartási és indikátor jelentések elkészítését évente. 
- Összeállítjuk a Projekt szakmai záró-jegyzőkönyvét ha erre igényt tart megrendelő (ezzel zárul a fenntartási szakasz). 
- A Támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint elkészítjük a projekt fenntartásával, utóéletével kapcsolatos jelentéseket és beszámolókat, illetve igény esetén részt veszünk a Közreműködő Szervezet, a KEHI, ÁSZ által esetleg kezdeményezett ellenőrzéseken (amennyiben erre sor kerül).